Home
Učna pomoč pri pripravi na maturo

Učna pomoč pri pripravi na maturo

V Zavodu FENIKS-UM nudimo tudi možnosti dodatnih priprav na posamične maturitetne predmete.

Splošna matura je končni izpit s katerim se pridobi srednješolska izobrazba, med drugim pa je tudi preizkus usposobljenosti kandidatov za univerzitetni študij. Ocenjuje se celovito znanje, ki so ga kandidati usvojili med srednješolskim izobraževanjem. Z našim programom se trudimo, da osvojeno znanje ne bi bilo namenjeno samo za pozitivno končano splošno maturo, ampak da bi kandidati osvojili kakovostno in uporabno znanje, ki bi ga lahko uporabili v nadaljnjem vsakdanjem življenju. Želimo graditi in ustvarjati kakovostno znanje s trdnimi koreninami, katerega bodo kandidati lahko uspešno nadgrajevali z nadaljnjim študijem. Trenutno je na voljo pomoč pri pripravi na maturo iz predmetov fizika in geografija, katera obsega pomoč pri učenju, reševanju primerov maturitetnih nalog, učno asistenco pri terenskih nalogah, eksperimentalnih nalogah in pisanju poročil.

Za več informacij izpolnite kontaktni obrazec, ali nam pišite na info@feniksum.si

Donatorji