Home
O nas

O nas

Smo mlad, rastoči zasebni zavod za izobraževanje, svetovanje, kulturno-umetniške in prostočasne dejavnosti. Želimo postati dejaven, moderen in prepoznaven zavod na tovrstnih področjih, ki zajemajo populacijo za otrok, mladostnikov, odraslih in starejših, na Štajerskem in v njeni okolici – ob tem pa spodbujati nastanek novih in sodobnih socialno-varstvenih storitev.

Namen, poslanstvo in cilji Zavoda FENIKS-UM so izvajanje strokovne pomoči na področju šolstva, vseživljenjskega izobraževanja, kulture in socialnega varstva. Te zajemajo pomoč pri učenju, pomoč pri opravljanju domačih nalog, inštruiranje, organiziranje izobraževalno-ustvarjalnih delavnic za otroke in odrasle, individualno in skupinsko svetovanje otrokom, mladostnikom ter odraslim. Zavod si prav tako prizadeva za razvoj na področju izobraževanja, kulture in umetnosti ter drugih dejavnosti povezanih s prostočasnimi aktivnostmi.

Vrednote katerim sledimo soustvarjalci v FENIKS-UM so:

znanje, delavnost, strokovnost, odprtost, etičnost, solidarnost, strpnost, zaupanje, ustvarjalnost, ambicioznost, odgovornost do okolja in družbe.

Donatorji